1. Towary zakupione w Sklepie Internetowym są dostarczane Klientom za pośrednictwem firmy kurierskiej lub InPost jedynie na terenie Polski. Możliwy jest także odbiór osobisty w siedzibie klubu.
  2. Koszty dostawy pokrywa Klient zgodnie z wyborem sposobu dostawy i płatności podczas składania Zamówienia.
  3. Towary dostarczane są na adres wskazany przez Klienta w formularzu Koszyka.
  4. Orientacyjny czas wysyłki Zamówienia do Klienta wynosi 2-5 dni kalendarzowych liczonych w przypadku płatności, o których mowa w § 5 ust. 3 lit. a) Regulaminu od momentu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy, zaś w przypadku płatności, o której mowa w § 5 ust. 3 lit. b) i c) Regulaminu – od momentu potwierdzenia przez Sprzedawcę Zamówienia w sposób wskazany w § 4 ust. 8 Regulaminu. Jeżeli czas realizacji Zamówienia okazałby się dłuższy, wówczas Sprzedawca kontaktuje się z Klientem, aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić wolę realizacji Zamówienia przez Klienta.
  5. Odbierając dostarczoną przesyłkę z Towarem Klient obowiązany jest ją zbadać (na podstawie art. 545 § 2 Kodeksu cywilnego). W razie widocznych uszkodzeń przesyłki Klienci będący Konsumentami proszeni są o odmowę odbioru paczki, bądź otwarcie paczki przy dostawcy i sprawdzenie jej zawartości. O fakcie odmowy przyjęcia Towaru z uwagi na stwierdzone uszkodzenia mechaniczne powstałe w trakcie transportu Klient będący Konsumentem proszony jest niezwłocznie poinformować Sprzedawcę. Od Klientów niebędących Konsumentami w przypadku uszkodzenia przesyłki Sprzedawca wymaga sporządzenia protokołu szkody w obecności przewoźnika oraz niezwłocznego poinformowania o tym Sprzedawcy. Reklamacje w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie dostawy złożone przez Klientów niebędących Konsumentami bez załączonego protokołu szkody nie będą rozpatrywane.
  6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowościami (w tym pomyłkami) popełnionymi przez składającego Zamówienie w formularzu Zamówienia, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą takiego Zamówienia ponosi Klient.